Problémy při tvorbě webů - příčiny a řešení

← Zpět na výpis článků
Problémy při tvorbě webů - příčiny a řešení
14 březen 2017

30 % zadavatelů webů uvádí, že proces tvorby jejich webu nikdo neřídil. Pouze u 50 % realizovaných webů byl vždy přítomen projektový manažer (ať ze strany zadavatele, či dodavatele). Možná překvapivě ale i v těchto 50 % převládají až příliš často totožné problémy, jako když tvorbu webu neřídí nikdo. Kde je problém a jak ho můžeme řešit?

Úvodem

Při psaní tohoto článku jsem nechtěla vycházet pouze z vlastních zkušeností a tak jsem hledala studie, které by mapovaly, na čem nejvíce kolabuje tvorba webových projektů.

Jelikož jsem žádné uspokojivé výsledky na toto téma nenašla, uchýlila jsem se k vlastnímu krátkému dotazníku, který vyplnilo více než 100 účastníků jak z řad zadavatelů, tak dodavatelů - firem i freelancerů. Dotazník byl záměrně stručný a rozhodně nepokryl vše. Cílem bylo zmapovat klíčové problémy, nikoliv řešit, jaký přesně proces kdo má či nemá.

Budu moc ráda, pokud do diskuse napíšete vaše vlastní zkušenosti a jak případné problémy řešíte vy.


Nejčastější problémy webových projektů

Pojďme si projít nějaká ta jasná a stručná data.

Zadavatelé se nejvíce potýkají při spolupráci s dodavateli s těmito problémy:

 • Nedodržování termínů (65 %)
 • Tvorba webu trvá příliš dlouho (nebyl stanoven žádný harmonogram či termín) (53 %)
 • Nekvalitní výstupy od dodavatele (neustále se něco muselo opravovat) (53 %)
 • Špatná komunikace (47 %)

Naproti tomu dodavatelé (firmy a freelanceři) jako nejčastější udávají při své práci tyto problémy:

 • Nekonzistentní či nejasné požadavky zadavatele (78 %)
 • Zadavatel spěchá na práci dodavatele, avšak sám reaguje s prodlevami (66 %)
 • Změna požadavků během procesu tvorby (56 %)
 • Nedostatečný čas nebo rozpočet (52 %)

V analytice je důležité nenechat se zaslepit absolutními čísly, ale sledovat především kontext. Pojďme si tedy prohlédnout trochu hlouběji vazby a souvislosti mezi dalšími odpověďmi z dotazníku.


Projektový manažer není vždy zárukou úspěchu

Necelá polovina zadavatelů najala na tvorbu webu více dodavatelů, přičemž s každým (nebo vícero) komunikovali napřímo. Tvorbu buď řídil projektový manažer (53 %), řízení se ujal někdo z dodavatelů v průběhu tvorby (17 %), nebo projekt neřídil nikdo (30 %). Často tak díky potenciálně neefektivní komunikaci a absenci procesu vzniká skvělý prostor pro špatné výsledky - aneb nějak to udělejte, oni si s tím nějak poradí.

Zajímavé jsou tyto tři problémy: nedodržování termínů, příliš dlouhé trvání tvorby webu (kdy nebyl stanoven žádný harmonogram) a/nebo špatná komunikace. To totiž hodnotí jako hlavní problémy i 89 % zadavatelů, u jejichž projektu byl přítomen projektový manažer. Bez ohledu na to, kolik dodavatelů web tvořilo.

Více než polovina zadavatelů se shodla v tom, že příště by si lépe dopředu promysleli, co chtějí, pečlivěji by vybírali dodavatele a více by kontrolovali výstupy.

Velmi podobné je to také u dodavatelů. 93 % dodavatelů, kteří mají v projektech vlastního “projekťáka”, se stejně potýká minimálně s jedním, více nebo všemi z výše jmenovaných hlavních problémů z pohledu dodavatele.


Freelanceři často podceňují projektové kompetence 

92 % freelancerů (dodavatelů na volné noze) zaškrtlo minimálně 2 z výše zmíněných hlavních problémů z pohledu dodavatele (čili jsou opravdu běžné) a ¾ jich chce příště klást větší důraz na lepší zadání pro svou práci (dodavatelské firmy mají tuto potřebu o něco méně). Pečlivější přípravu cenových a časových odhadů vidí jako hodnou zlepšení 53 % freelancerů (a 52 % firem).

V případě potřeby je ochotno koordinovat práci týmu 62 % freelancerů. Čili zastoupit neexistujícího či nekompetentního projektového manažera. Nicméně pouze 19 % z nich zná dobře metodiky projektového řízení. Ostatní je znají buď okrajově, příliš je neřeší, nebo neznají vůbec.

Ne že byste pro koordinování týmu museli nutně skvěle ovládat samotné projektové řízení a jeho metodiky, ale ukazuje se, že některé problémy mohou vznikat právě proto, že je metoda vývoje nastavena neodpovídajícím způsobem danému projektu a/nebo zcela chybí nějaký proces a nikdo to neřeší.


Poznáte, kdy máte špatně nastavenou metodu tvorby webu?

Dodavatelé, kteří hodnotili změnu požadavků ze strany zadavatele během tvorby jako jeden z nejčastějších problémů, s nímž se potýkají, zároveň odhalili jednu z tajných ingrediencí, která možná celý proces tvorby webu kazí.

V praxi totiž realizují weby takto:

 • 41 % metodika vodopádu
 • 12 % agilní metodiky
 • 53 % kombinace vodopádu a agilních metodik

Kombinaci obou metod chápu tak, že primárně je zvolen vodopád, a pokud tato metoda v některých částech vývoje nevyhovuje, přejde se pro danou část na agilní metody. Řekla bych tedy, že vodopád i zde převažuje. Pokud ale máte s touto metodou jiné zkušenosti, ráda se nechám poučit. 

Otázkou je, proč se dodavatelé vodopádu tak skálopevně drží. Schopnost reagovat na změny požadavků během tvorby je jeden z důvodů, proč existují agilní metody. Má úvaha je taková a tímto (asi ne poprvé) rýpnu do vlastních řad, že velká část dodavatelů je prostě líná měnit své postupy. Případně se učit a zavádět nové věci.

Abych to však vyvážila, na druhé straně jsou zadavatelé, kteří nechtějí platit za lepší vývoj, protože to “určitě nebude zas takový rozdíl”. Tvrzení, že agilní vývoj je dražší, není nutně vždy pravdou. Myslím, že by se obě strany měly přestat této metodiky bát.


Další skryté problémy

Osobně se setkávám i s tím, že se dodavatel nesnaží projekt vybalancovat v tzv. projektovém trojimperativu (či trojúhelníku). Vede ho pouze snaha dát klientovi co nejlepší nabídku, aby odpověděl na všechny jeho požadavky. Pokud má však klient nereálné požadavky a dodavatel jej nevede k tomuto vybalancování, nakonec se projekt vždy někde zadrhne. 


dobre-rizeny-projekt.JPG

spatne-rizeny-projekt.PNG

Zdroj: https://managementmania.com/cs/magicky-trojuhelnik-projektoveho-rizeni

Projektový trojimperativ si představte jako trojúhelník s hodnotami rozsah, čas, a rozpočet, které dohromady udávají míru kvality. Jestliže se jeden parametr vychýlí, je nutné tomu přizpůsobit ostatní. Vždy je vhodné jeden z parametrů nastavit jako určující. Buď je jím rozsah, nebo čas, nebo peníze. Typická poptávka “potřebuji to tam všechno, co nejdříve, a mám na to omezený rozpočet”, jak již nyní určitě chápete, není zkrátka v drtivé většině případů realizovatelná.

Přesto stále dodavatelé nabízejí “modré z nebe” a zadavatelé se stále chytají na lepek.

Přikládám ještě jeden pěkný názorný příklad, že všechno mít zkrátka nejde :).


good-cheap-fast.gif

Zdroj: https://twitter.com/missingcloudltd/status/826203153934729218 


Zájem o chod projektu může být stěžejní

Pokud jste freelancer a pracujete jako UXák, webdesigner, grafik, kodér, programátor, SEO specialista…, možná si říkáte, že přeci není vaše role projekt řídit. Jak je vidět z výše popsaného, díky absenci řízení nebo špatně nastaveným procesům může spolupráce zaškobrtávat. To se podepíše nejen na celkovém výsledku, ale i dojmu ze spolupráce.

Nejsou bohužel výjimkou projekty, které se táhnou donekonečna jen proto, že po první prodlevě v komunikaci jedné ze stran se, logicky, spustí řetězová reakce. Dalším členům týmu se touto prodlevou mohl vyčerpat jejich původně rezervovaný čas a nyní musí přeplánovat svůj harmonogram, což vede často k tomu, že se realizace posouvá a postupně se čeká, kdy kdo bude mít znovu čas.

Pokud nikoho schopného efektivního řízení vaše protistrana nemá, uděláte jedině dobře, když se jako jeden článek řetězu začnete o chod projektu aktivně zajímat.

Nezapomínejte totiž, že řetěz je jen tak silný, jako jeho nejslabší článek.


Jak předcházet problémům

Na následujícím obrázku jsem se pokusila vytvořit vazby mezi jednotlivými částmi procesu vedoucími k řešení zmíněných problémů. Tento výčet možných řešení rozhodně není úplný a nemám ambice zde obsáhnout vše, co je potřeba učinit k úspěšné realizaci webu. Nicméně tyto zmíněné procesy jsou dle mého pohledu jedny z těch základních a stěžejních.

problemy-pri-tvorbe-webu.png

Zobrazte si plné rozlišení diagramu   

Je lepší mít alespoň nějaký proces (ostatně v jednoduchosti je síla), se kterým jsou obeznámeni všichni zúčastnění, než žádný a doufat, že to dobře dopadne.


Závěr

Pokud jste dočetli až sem, zřejmě vás efektivní tvorba webu zajímá. Důležité je pochopit celý proces vzniku webu, abyste nezaplakali nad vyčerpanou finanční rezervou se špatnými nebo dokonce tragickými výsledky.

Autorů, kteří se samotným procesem tvorby webu zabývají a šíří osvětu, je pramálo, tleskám tak například nedávnému počinu Honzy a Honzy a jejich školení Strategický webdesign. Tento článek jsem začala psát asi měsíc před tím, než jsem na školení šla, a tam mě to nakoplo vzít téma ještě trochu podrobněji. A mimochodem, ať jste zadavatel, či dodavatel webu (firma, freelancer), na školení určitě běžte, i když si myslíte, že tvorbu webu máte v malíčku. Třeba jo, ale třeba taky zjistíte, že ne. V době publikace tohoto článku mají stále ještě nějaká volná místa.

Konec hlášení :). 


← Zpět na výpis článků
Nahoru