AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST: pouze vybrané projekty 


Jak probíhá spolupráce

Ze všeho nejdřív, než se začne tvořit...

... se domluvíme na předání co nejvíce podkladů k tomu, abych si udělala o náročnosti projektu představu a mohla pro Vás vytvořit orientační cenovou nabídku. Probereme spolu cíle projektu a vyjasníme jeho směřování. 

Než pro Vás začnu tvořit nové dílo, ať už jím bude cokoliv, a zároveň než Vám budu schopná vypracovat relevantní nabídku, musím znát rozsah projektu.

Pokud očekáváte, že se Vás nebudu na nic ptát a rovnou začnu kreslit, velmi pravděpodobně si ve spolupráci neporozumíme. 

Nabídka, objednávka, financování

  1. Nabídka - jakmile budu mít všechny podklady potřebné k vytvoření nabídky, připravím ji pro Vás.
  2. Odsouhlasení nabídky, záloha - po odsouhlasení nabídky Vám zašlu zálohovou fakturu v předem domluvené výši. Tato záloha je v případě předčasného ukončení spolupráce po odevzdání prvního návrhu nevratná.
  3. Harmonogram - pokud bude potřeba, vypracuji orientační harmonogram jednotlivých úkolů, který nám pomůže v orientaci a přehledu o časové náročnosti.
  4. Vyúčtování - pokud je projekt rozdělen do fází, můžeme fakturovat jednotlivé fáze zvlášť. U méně náročných projektů vám vyfakturuji zbylou část po dokončení práce.  Co nabízím

UI/UX & Webdesign

1. NEŽ SE ZAČNE KRESLIT WEBDESIGN

User Experience (UX), User interface (UI), předimplementační analýzy, uživatelský výzkum, wireframy, prototypy...

Tvořit web s nejasnou informační strukturou a bez znalosti jeho uživatelů je jako stavět dům od střechy a nevědět, kdo v něm bude bydlet. Proto vždy, než se pustím do tvorby webdesignu, musím vědět, co a proč mám kreslit a kdo to bude používat. 

K tomu slouží různé metody uživatelského výzkumu, tvorba wireframe - "drátový" model webu a další.

Pokud mi to rozpočet dovolí, wireframy vždy tvořím jako interaktivní prototyp, kde si přímo můžete "oklikat", jak se web bude chovat. Rovněž je možné na takto postaveném prototypu provést uživatelské testování. 

Jak takový prototyp vypadá můžete vidět například na tomto projektu

2. WEBDESIGN

Když je jasná struktura webu, můžeme se pustit do tvorby webdesignu. K tomu poslouží hotové wireframy, nebo jiné náčrtky rozložení prvků na webu. Také již budeme mít po předešlé diskusi a analýze jasno v tom, jaký grafický styl se pro Váš projekt hodí. 

3. ODBORNÉ KONZULTACE K WEBOVÝM STRÁNKÁM

Poté, co design ode mě převezme kodér, má práce nemusí skončit. Ráda budu při implementaci designu poskytovat konzultace, zda implementovaný design odpovídá schváleným podkladům a vše funguje, jak má. 

V rámci toho také osobně šablony od kodéra testuji na různých zařízeních a navrhuji opravy či úpravy tak, aby hotové šablony, které se nasadí na Váš nový web, odpovídaly po všech směrech nejen zadání, ale aby jejich prohlížení bylo příjemné. 


Focení, postprodukce, fotomanipulace a kreativní retuše

Někteří mí klienti již poznali, že investice do špičkových fotek s pokročilou postprodukcí se jim vyplatila. Aneb jak jednou poznamenal David Ogilvy, legenda reklamy, “dobré fotografie vašeho výrobku stojí více peněz, než špatné, ale také více prodávají.” 

Víte, jakou roli hrají v marketingu a prodejích Vaše fotografie?


Digitální ilustrace a kresby

Řekněte to příběhem. Příběh je to, podle čeho si Vás lidé zapamatují. Lidé příběhy milují. 

Příběhy prostupují celý náš život, a tak to platí i v marketingu. Staré indiánské pořekadlo praví, “řekněte mi fakta a já se je naučím. Řekněte mi pravdu a já jí uvěřím. Ale řekněte mi příběh a ten bude v mém srdci žít navždy.


Tiskoviny 

Brožurky, letáky, katalogy, roll-upy, ale třeba i vizitky. Nebo téměř jakýkoliv jiný formát grafické propagace. Se vším si poradím, a pokud ne, řeknu Vám to a doporučím někoho jiného.Jak je to s licencí  

Standardně neposkytuji výhradní licenci. To například znamená, že pokud pro Vás kreslím ilustraci, dodám Vám k ní vyexportované JPG / PNG obrázky v nejvyšším rozlišení a pro dané potřeby (do daného rozměru na web, leták apod.), nikoliv zdrojová data

U webdesignu dodávám zdrojová data ve formátu PSD vždy.

I v případě odkoupení obyčejné licence k užívání můžeme uzavřít licenční smlouvu o podmínkách užití díla, kde specifikujeme mimo jiné:

  1. předmět spolupráce a účel použití vytvořeného díla  
  2. oprávnění k užití díla za specifikovaným účelem celosvětově a po celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu   

Pokud budete trvat na převedení výhradní licence, pak počítejte s příplatkem 30-100% dle velikosti zakázky. 30% u zakázek většího objemu, zatímco až 100% u malých zakázek do cca 5000 Kč bez DPH. V případě nestandardních licenčních podmínek je to vždy na domluvě. I v případě výhradní licence je v mém, ale i Vašem zájmu ponechání možnosti prezentace díla v mém portfoliu.  


Fotografie a kreativní postprodukce pro kampaň VŠB-TUO

Klient / projekt Fotografie a kreativní postprodukce pro kampaň VŠB-TUO


fotografie & postprodukce, fotomanipulace & kreativní retuše